Nya tuffare zikariktlinjer från WHO

Medicin. Världshälsoorganisationen (WHO) skärper nu sina riktlinjer när det gäller sexuella kontakter för människor som vistats i länder där zikaviruset är aktivt.

WHO uppmanar nu både män och kvinnor att utöva så kallat säkert sex eller total avhållsamhet under sex månader efter man har lämnat det aktuella landet. Rekommendationen gäller oavsett om symptom uppvisas eller om man önskar att bli gravid.

Riktlinjerna är en skärpning från den rekommendation som WHO utfärdade i juni i år, som då endast gällde män och där tidsramen för att ha sex var begränsad till åtta veckor.

Uppdateringen är enligt WHO ett resultat av man funnit nya bevis för att zikaviruset smittar från män som bär på viruset men inte visar några symptom till kvinnliga sexpartners. Viruset kan också överföras från kvinnor med zikasymptom till manliga partners. Lägg därtill bevis för att viruset finns kvar sperma länge än man tidigare trott.

Sexuell överföring av zikaviruset har rapporterats från elva länder. I flertalet fall har det rört sig om vaginalsex, men fall där viruset överförts vid analsex har rapporterats. Enligt WHO misstänks också viruset vid ett fall från april i år ha överförts via oralsex.

TT-Reuters