Putin har undertecknat misshandellag

Publicerad:

Ryssland. Rysslands president Vladimir Putin har undertecknat den kontroversiella lagändring som bland annat innebär sänkt straff för våld i nära relationer.

Lagändringen, som skrevs under på tisdagen, innebär att övergrepp inom familjen, som inte orsakar så allvarliga skador att de kräver vård, avkriminaliseras.

I stället för att rubriceras som en brottslig handling blir den sortens misshandel snarare en förseelse som kan leda till böter, samhällstjänst eller max 15 dagars frihetsberövande.

Enligt officiell rysk statistik registrerades 49 579 fall av våld inom familjen i Ryssland år 2015. Av dessa handlade 35  899 om våld mot kvinnor.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov motiverade förra månaden lagändringen med att det är viktigt att skilja på allvarligt våld och " olika yttringar inom familjerelationer".

TT

Publicerad: