Utspel om folkomröstning väcker kritik

Publicerad 2017-06-02

Venezuela. Venezuelas president Nicolás Maduro lovar att det ska hållas en folkomröstning om hans kontroversiella plan för att försöka kringgå parlamentet.

– Det är en politisk ploj, säger Luis Vicente Leon vid opinionsinstitutet Datanalisis.

Analytiker har ställt sig frågande till om konstitutionen tillåter att Maduro utlyser en omröstning i frågan. Presidentens utspel, som kom sent på torsdagen, syftar till att dämpa den starka kritiken mot planen, säger Luis Vicente Leon till nyhetsbyrån AFP.

Trots matkris, medicinbrist och våldsamma upplopp klamrar sig Maduro fast vid makten. Minst 62 människor har dödats i oroligheterna, enligt nyhetsbyrån EFE.

Den senaste våldsvågen av upplopp och kraftiga protester har en såväl ekonomisk som politisk bakgrund. Det låga oljepriset har kastat Venezuela in i en djup kris. Maduros sätt att hantera krisen, i kombination med att hans socialistparti för första gången på 17 år förlorade majoriteten i parlamentet har fått situationen att spåra ur.

Ändra konstitutionen

Valskrällen 2015 innebär att regeringen och parlamentet kontrolleras av två olika läger som är politiska motståndare till varandra. Det är detta som Maduro nu försöker runda genom att skapa ett slags ny konstituerande församling - ett nytt superorgan som ska bestå av omkring 500 ledamöter och ha befogenhet att skriva om konstitutionen.

Något datum för folkomröstningen om den nya konstituerande församlingen är ännu inte satt. Det står inte heller klart exakt vilka förändringar Maduro ämnar göra med hjälp av den nya församlingen. Presidenten har uttalat sig i allmänna ordalag om att syftet med församlingen är att "förändra staten" och skapa "nya mekanismer för försvaret av fred", enligt den statliga tevekanalen VTV.

Maduros motståndare har reagerat starkt. Oppositionsledaren Henrique Capriles Radonski hävdar att det rör sig om en kupp och att Maduro "dödar den venezuelanska konstitutionen".

Mjuka kupper

När det nu efter en längre tids exportboom råder djup ekonomisk kris i Venezuela blottas också problemen i de politiska strukturerna, påpekar Andrés Rivarola, föreståndare för Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet.

– På flera håll i Latinamerika talas det just nu om så kallade mjuka kupper, där det snarare är en juridisk än en militär kamp som pågår. Vid tidigare konflikter gick externa krafter som militären in för att "bryta systemet". Men det vi nu ser är att striden pågår inom själva systemet, säger Andrés Rivarola.

Maduros motståndare lägger skulden för landets ekonomiska kris på presidenten. Det är möjligt att ett regimskifte inte ligger långt borta.

– Venezuela befinner sig i ett väldigt allvarligt läge. Regeringen lyckas inte kontrollera situationen, regeringen brister i legitimitet. Samtidigt har det inte funnits något klart alternativ eftersom oppositionen har varit så splittrad, men detta börjar dock ändras nu, säger Andrés Rivarola.

TT