Grönt ljus för vägtullar i sista instans

Tyskland. De omstridda vägtullarna för utländska bilister på Tysklands motorvägar blir av. Det står klart sedan förbundsrådet sagt ja till den lag som för en vecka sedan röstades igenom av förbundsdagen, rapporterar Süddeutsche Zeitung. Förbundsrådet är ett federalt organ med representanter från de tyska delstaterna.

Lagen, som gäller personbilar, innebär att utländska trafikanter måste betala en avgift för att köra på tyska vägar. För två år sedan hotade EU-kommissionen att dra Tyskland inför EU-domstolen i frågan, men i december 2016 nåddes slutligen en uppgörelse som innebar att Tyskland gjorde vissa ändringar i den föreslagna lagen. Det är det förslaget som nu röstats igenom. Österrikiska regeringen kommer dock att överklaga det tyska beslutet, enligt Die Presse.

Tyskland är med sitt centrala läge i Europa ett viktigt genomfartsland för bilister. De nya tullarna träder tidigast i kraft från 2019.

TT