Omtag för avslagen begäran mot homosexuella

UTRIKES

Indonesien. Indonesiens författningsdomstol har förkastat en begäran som anses vara riktad mot homosexuella i landet.

Men majoriteten i domstolen var minsta möjliga och frågan kommer att lyftas till andra instanser.

– Målsägarna borde lämna sina framställningar till lagstiftare, och där borde det vara ett viktigt inspel i den pågående omarbetningen av den nationella brottsbalken, säger chefsdomare Arief Hidayat.

Fem av de nio domarna förkastade en begäran av AILA, en organisation bestående av konservativa akademiker och aktivister, om att kriminalisera sex för alla som inte är gifta med varandra. Organisationen använder argument om familjelivets vikt, men människorättsaktivister ser begäran som tydligt riktad mot homosexuella.

En talesperson för AILA säger att frågan ska tas vidare till andra instanser.

Homosexualitet är inte kriminaliserat i det muslimska Indonesien, utom i den ultrakonservativa Aceh-provinsen. Men klimatet har hårdnat de senare åren.

Dede Oetomo, en framstående hbtq-aktivist, välkomnar domstolens beslut som ett bevis på att det går att "utmana den framkrypande konservatismen". Men han förväntar sig att AILA går vidare i parlamentet och via organisationer för utbildningsfrågor och social utveckling.

– Det är inte över, säger Oetomo.

TT-Reuters