Bu och bä åt EU:s energipaket

Energi. Stolta ord om "ren energi för alla" är vad EU-kommissionen tar till för att beskriva sina nya förslag för att främja förnybara energikällor.

Vinterpaketet får dock redan kritik för att vara otillräckligt.

– Det här kommer att medföra en fundamental förändring och ta oss från det centraliserade fossila bränslesystem som byggdes för över 100 år sedan. Det här är ett paradigmskifte till decentraliserad ren kraftproduktion med konsumenten i centrum, hävdar energiunionsansvarige kommissionären Mares Sefcovic på en presskonferens i Bryssel.

I det omfattande paketet ingår allt från åtgärder för att minska användandet av fossila bränslen för reservkapacitet till bättre möjligheter för enskilda att sälja sin egenproducerade energi - till exempel via solpaneler - och enklare regler för att byta energileverantör. EU-kommissionen vill också kraftigt minska andelen odlade biobränslen till förmån för biobränslen gjorda på avfall eller restprodukter.

Kritik från miljöhåll

Kommissionen tror samtidigt på en ekonomisk effekt i form av en BNP-ökning på 1 procent inom ett årtionde - och 900 000 nya arbetstillfällen.

Mottagandet har det dock varit lite si och så med, inte minst från miljöhåll.

– Jag hade hoppats på att EU skulle utveckla sina instrument, ha tydligare mål och tydligare styrning, säger svenske EU-parlamentsledamoten Jakop Dalunde (MP).

– Det är lite förbluffande att man har den här stora retoriken där man lovar väldigt mycket, och det är ju i någon mån bra att man ökar förväntningarna. Men då måste man leva upp till det i själva innehållet, säger Dalunde.

"Rätt anslag"

Kollegan Fredrick Federley (C) är mer nöjd.

– I grund och botten är det ju bä. Jag tror att man har rätt anslag i det här. Samtidigt är det ju också viktigt att det inte bara blir stora ord för framtiden utan att man också ser till att de beslut man har tagit också genomförs, betonar Federley.

Bryssel, TT:s korrespondent