Gruvutsläpp stänger 80 skolor

UTRIKES

Mexico City. I Mexiko har runt 80 skolor stängts sedan svavelsyra läckt ut från en koppargruva i nordvästra delen av landet. Utsläppet har förorenat Sonorafloden.

Runt 5 000 elever tvingas stanna hemma på grund av brist på vatten och i en del fall därför att skolorna ligger för nära floden, säger chefen för civilförsvaret i delstaten Sonora.

Det var den 6 augusti som 40 000 kubikmeter vatten förorenat med svavelsyra läckte ut från koppargruvan Buenavista, en av de största i världen. Sex mil av Sonorafloden färgades orange, och myndigheterna tvingades att stoppa vattentillförseln för 20 000 människor.

Gruvbolaget Grupo Mexico har försökt neutralisera svavelsyran genom att hälla tonvis med kalk i floden, men experter anser att det fortfarande utgör en hälsofara.

TT-AFP