FN vädjar om rekordhjälp till nödställda

UTRIKES

FN. FN vädjar om 22,5 miljarder dollar - motsvarande nästan 190 miljarder kronor - i hjälp till nödställda för nästa år. Det innebär en ökning med en procent jämfört med förra årets begäran, som var den dittills största.

– Fler människor än någonsin tidigare kommer att behöva vår hjälp, säger FN:s humanitära chef Mark Lowcock.

Mer än en tredjedel av pengarna ska gå till hjälp kopplad till krisen i Syrien, där FN räknar med att det behövs 64 miljarder kronor för att täcka hjälpbehoven.

Näst störst hjälpbehov ser FN i Jemen, där över 20 miljoner människor är i behov av hjälp. Men behoven är även stora i Sydsudan, Kongo-Kinshasa, Somalia, Sudan och Nigeria.

Chanserna att FN ska få in de begärda anslagen är dock mycket små. Av de 185 miljarder kronor som organisationen vädjade om förra året fick FN bara in 109 miljarder.

TT-AFP