Utrikes

2014: Fler krig, få ljusglimtar

UTRIKES

Stockholm. Att världen blir allt fredligare brukar ofta lyftas fram som motvikt till mediernas svarta krigsrubriker. Men den trenden utmanas av ett allt mer eskalerande våld.

Förra året ökade antalet krig i världen.

Bara i december försämrades säkerhetsläget i nio konflikter i världen, jämfört med månaden innan, bland annat i Libyen, Kenya och Sydsudan, enligt International Crisis Group. Och 2014 ser mörkt ut även när det gäller krigsstatistiken, enligt freds- och konfliktforskarna vid Uppsala universitet som definierar krig som en väpnad konflikt med minst tusen döda i strid under ett år. Förra året översteg antalet krig tio, den kraftigaste ökningen på 15 år.

– Vi ser tyvärr en kraftig försämring, både vad gäller antalet krig men också antalet döda. Men man ska komma ihåg att i det stora perspektivet är det fortfarande en ganska fredlig värld som vi lever i, jämfört med stora delar av 1900-talet, säger Therése Pettersson, projektledare vid konfliktdataprogrammet UCDP.

Viktigt mandat

Flera nya krig blossade upp förra året, som i östra Ukraina och i Gaza där konflikten övergick till våldsamt krig under sommaren. Våldet fortsätter att skörda många människoliv i Irak och Syrien, medan utdragna krig alltjämt pågår i länder som Somalia, Afghanistan och Jemen.

Men allt är inte bara elände i världen. Fredsprocessen i Filippinerna och förhandlingarna mellan Colombias regering och Farc-gerillan lyfts fram som ljusglimtar på en annars ganska mörk himmel.

Det är viktigt att omvärlden bidrar till fredliga lösningar, säger Pettersson.

– Internationella samfundet har en jätteviktig roll, en anledning till att vi tidigare såg en så stor minskning av konflikterna var för att FN verkat för fredliga lösningar. Det är viktigt att omvärlden inte glömmer bort att man har ett viktigt mandat att se till att vi får en fredligare värld.

Ineffektivt ledarskap

Men det internationella samfundet håller på att förlora sin förmåga att förebygga konflikter, varnar António Guterres, chef för FN:s flyktingorgan UNHCR, vid ett möte med turkiska ambassadörer i Ankara, enligt nyhetsbyrån AFP.

– Det finns inget effektivt ledarskap. Det är en värld där konflikterna förökar sig, de gamla löses inte och resultatet är, naturligtvis, en dramatisk effekt ur humanitär synvinkel.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes