Bosättningar stridsäpple i FN

UTRIKES

Israel. Ett förslag till resolution som kräver att Israel slutar att bygga bosättningar på den ockuperade Västbanken och i östra Jerusalem har förberetts i FN:s säkerhetsråd.

Men frågan är extremt känslig. Säkerhetsrådet har beslutat senarelägga en omröstning som planerats till torsdagskvällen svensk tid. Det sker på begäran av Egypten, som tagit initiativ till resolutionen. Någon ny tidpunkt har inte angetts.

I Israel har resolutionsförslaget väckt oro för att Barack Obama som ett av sina sista drag som president skulle välja att markera sitt missnöje med bosättningspolitiken genom att lägga ned USA:s röst.

USA brukar kritisera bosättningarna som ett hinder för freden, men inte stödja den skarpaste internationella kritiken mot dem. Det är inte känt hur USA ställer sig till det aktuella resolutionsförslaget. 2011 lade USA, en av de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, in veto mot ett liknande förslag.

Både Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USA:s nyvalde president Donald Trump har krävt att USA stoppar förslaget med hjälp av sitt veto.

De israeliska bosättningarna på ockuperad mark omges av konsekvent internationell kritik, också i FN. FN-tjänstemän rapporterar att byggnationerna ökat de senaste månaderna.

TT-AFP