Utrikes

Förslag till nordisk insatsstyrka

UTRIKES

Oslo. Norges förre utrikesminister Thorvald Stoltenberg föreslår att en gemensam nordisk civil och militär insatsstyrka för internationella uppdrag inrättas.

Stoltenberg har arbetat på uppdrag av de nordiska utrikesministrarna. På måndagen överlämnade han rapporten "Nordiskt samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik" till Carl Bildt och hans nordiska kolleger.

Förslaget om en gemensam insatsstyrka är ett av tretton förslag som Stoltenberg sammanfört i rapporten.

Tanken är att styrkan ska kunna sättas in i länder som präglas av stor inre osäkerhet eller andra kritiska situationer som gör en internationell insats önskvärd. Styrkan ska stabilisera situationen och därefter bereda vägen för att de politiska processerna och staten ska kunna fungera.

Island skyddas

Andra förslag går ut på militärt samarbete om transporter, miljö, utbildning, materiel och militära övningar. Bland de militära enheter som Stoltenberg anser bör finnas i styrkan är en amfibieenhet.

Stoltenberg nämner också en samnordisk gemensam luftövervakning av Island, ett nordiskt havsövervakningssystem och en gemensam nordisk maritim insatsenhet som samordnar delar av ländernas kustvakt och räddningstjänster.

Islands territorium övervakades tidigare av USA inom ramen för Natosamarbetet. Men när USA lämnade flygbasen Keflavik tog Natoländerna Norge och Danmark över ansvaret. Nu vill alltså Stoltenberg utöka samarbetet med Sverige och Finland som står utanför försvarsalliansen.

Nordiska principer

Ett gemensamt nordiskt satellitsystem, utökat arktiskt samarbete och ett kompetensnätverk mot cyberattacker är andra förslag i Stoltenbergs rapport.

Stoltenberg som var utrikesminister i flera socialdemokratiska regeringar och som är pappa till statsminister Jens Stoltenberg vill ha en relativt lös sammansättning.

Alla länder behöver inte vara med om alla uppdrag, det räcker om två är det, heter det i rapporten. Men grundprinciperna bör helst ha en fast struktur.

"De nordiska länderna bör göra det klart sinsemellan hur de kommer att reagera om ett nordiskt land utsätts för ett yttre angrepp eller otillbörlig press", heter det sammanfattningsvis.

TT-NTB

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes