Hongkong-aktion till stöd för Peking

Publicerad 2016-11-13

Hongkong. Tiotusentals människor i Hongkong deltog i en demonstration på söndagen till stöd för Kinas beslut att hindra att två ledamöter som ivrar för självständighet tar plats i parlamentet. Oron växer för att självstyret som Hongkong åtnjuter ska stramas åt.

Baggio Leung och Yai Wai-Ching läste medvetet eden fel, när de skulle sväras in i parlamentet. De var dessutom insvepta i flaggor med texten "Hongkong är inte Kina".

Pekings tolkning av stadens författning är att en person som inte svär eden ordagrant eller inte uppträder uppriktigt och allvarligt inte kan sitta i parlamentet.

Sedan 1997 när Storbritannien överlät Hongkong till Kina gäller principen "ett land, två system".

Enligt polisen deltog 28 500 personer i söndagens demonstration.

Deltagarna viftade med kinesiska flaggor. Parlamentarikern Priscilla Leung sade att de två invalda "förödmjukade hela det kinesiska folket" vid edsceremonin.

TT-AFP