Titanics vissla tjöt igen

Publicerad 2012-04-10

Stockholm. En tyst minut hölls på tisdagen i Southampton, varifrån Titanic avgick för 100 år sedan. På tolvslaget, exakt ett sekel efter avfärden, ekade en inspelning av det legendariska skeppets vissla över hamnen.

Den sydengelska staden drabbades mycket hårt av katastrofen 1912 - av de 897 personerna i besättningen var 714 från Southampton. Över 500 av dem omkom.

Liksom Belfast, där Titanic byggdes, har Southampton nu byggt ett museum om fartyget och katastrofen.

TT