Forna sovjetrepubliker i tullavtal

UTRIKES

Europa/Asien. Rysslands president Vladimir Putin och hans kolleger i Kirgizistan, Kazakstan och Armenien har skrivit under ett tullavtal inom ramen för Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) vid ett toppmöte i S:t Petersburg.

Även Vitrysslands president hade bjudits in för att underteckna avtalet, men Aleksandr Lukasjenko dök inte upp vid mötet.

Unionen, som trädde i kraft 2015, syftar till att skapa ett gemensamt ekonomiskt område för före detta sovjetrepubliker.

Vid mötet i Ryssland beslutade också medlemsstaterna i den ekonomiska samarbetsorganisationen Eurasec att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Iran, Egypten, Indien och Singapore.

För att de båda besluten ska träda i kraft krävs dock att Vitrysslands president bidrar med sin underskrift. Orsaken till Lukasjenkos frånvaro är oklar.

TT-Interfax