Svart statistik på kinesiska vägar

UTRIKES

Kina. Dödolyckor är ett stort problem i Kina där trafikreglerna ofta nonchaleras. Förra året dog över 58 000 personer i samband med över 180 000 trafikolyckor, enligt en rapport som publicerats på webbsidan för den nationella folkkongressen (NPC).

Siffran är ändå en nedgång jämfört med statistiken från 2004, då över 107 000 personer omkom i 518 000 olyckor.

Förra året hävdade Världshälsoorganisationen att den officiella kinesiska statistiken allvarligt underrepresenterar det faktiska antalet människor som dör i trafiken. Enligt deras rapport dog uppskattningsvis 261 367 personer på de kinesiska vägarna 2013, vilket är nästan 4,5 gånger så många som den officiella siffran för samma period.

TT-AFP