Smittat grundvatten vid Fukushima

UTRIKES

Tokyo. Rekordhöga strålningsnivåer har uppmätts i grundvattnet vid det havererade kärnkraftsverket i Fukushima i Japan, uppger anläggningens ägare Tepco. Prover från en brunn som ligger nära en tank som i augusti läckte 300 ton förorenat vatten visar på de högsta nivåerna sedan olyckan inträffade i mars 2011.

– Andra brunnar visar inte på lika höga nivåer. Vi måste vidta extra åtgärder för området runt denna brunn, säger Tepcos talesman Masayuki Ono.

De senaste veckornas kraftiga regn kan ha bidragit till att radioaktivt vatten och jord spridits ner i jordlagren. Enligt Ono kommer Tepco att fortsätta att sanera området.

TT-AFP