Koldioxidutsläppen på ny rekordnivå

Warszawa. Utsläppen av koldioxid från fossilbränslen och cementproduktion i världen steg till ny rekordnivå under 2012.

Under det senaste decenniet har utsläppen i snitt ökat 2,7 procent årligen.

Ökningen var 2,2 procent sedan 2011, främst på grund av ökade utsläpp i Kina. Landet stod för 70 procent av den totala ökningen, enligt en ny rapport från Global Carbon Project.

Utsläppen i världen väntas stiga ytterligare 2,1 procent under 2013, enligt rapporten.

Samtidigt som de nya utsläppssiffrorna presenteras går förhandlingarna på klimattoppmötet i Warszawa in i sitt slutskede - och för tillfället ser det ut som om det blir mycket svårt att nå ett lyckat resultat.

Förhoppningen har varit att ta fram en tidsplan för de fortsatta samtalen fram till 2015 då ett nytt internationellt klimatavtal ska sys ihop i Paris. Men enligt miljöminister Lena Ek är läget fastlåst.

– Det finns förslag till text, och där finns just nu bara vissa element till en tidsplan, inte mer. Det ser inte så lovande ut, och jag räknar inte med mycket sömn de närmaste dagarna, säger hon.

Hon påpekar också att Japans beslut att lämna sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet har skapat en dyster stämning på mötet.

– Japans deklaration har lagt en våt filt över förhandlingen, säger Ek.

TT-AFP

Publisert: