Änglar finns - i Finland

Helsingfors. Är det en fågel? Ett flygplan? Nej, enligt kvinnor i Finland kan det mycket väl vara en ängel. Män lutar i högre utsträckning åt ett ufo.

40 procent av finländarna tror på änglar, enligt en enkät som Alma Media gjort i samarbete med tidningarna Ilkka och Pohjalainen. Avsevärt högre andel kvinnor, drygt hälften, skriver under på änglars existens.

Tilltron till flygande tefat är lägre. Bara kring 15 procent tror att främmande flygfarkoster förekommer runt jorden. Men i det fallet är siffran något högre för män än för kvinnor.

I enkäten ingick också frågan om Jesus är Guds son. Lite drygt hälften svarar ja på det.

TT-FNB

Publisert: