Expert: Rumänskt lagförslag urholkar systemet

UTRIKES

Rumänien. De styrande socialdemokraterna i Rumänien försöker återigen få igenom ändringar i lagen som bland annat gäller mutor, korruption och maktmissbruk.

– Vad som är än mer oroande är att de även vill göra ändringar i det straffrättsliga förfarandet, säger antikorruptionsexperten Laura Stefan till TT.

Det senaste förslaget om förändringar i brottsbalken innebär bland annat total straffrihet för missbruk av offentlig ställning som orsakar ekonomiska förluster på mindre än motsvarande två miljoner kronor.

Det ska heller inte vara brottsligt att utnyttja sin ställning och maktposition för sexuella syften. Och straffet för att ta emot mutor och andra korruptionsbrott ska sänkas, enligt förslaget.

Gäller även våldsbrott

Men om socialdemokratiska partiet PSD:s förslag går igenom kommer det att påverka alla slags brottsutredningar, enligt Laura Stefan. Förutom utredningar om korruption och organiserad brottslighet skulle förändringarna även gälla andra brott, som exempelvis våldtäkt eller mord.

– Till exempel så måste man omedelbart informera eventuella misstänkta när en anmälan lämnas in. Vilket ju innebär att det inte går att bevaka någon, ifall man samtidigt måste informera personen om att den är misstänkt, säger hon.

Ett annat exempel som Laura Stefan tar upp är att videoinspelningar i offentliga miljöer inte skulle tillåtas som bevis i domstol.

Protester sedan i februari

Rumänien skakades i februari av omfattande protester sedan den PSD-ledda regeringskoalitionen föreslagit en liknande lagändring som skulle avkriminalisera vissa korruptionsbrott och frige en del korruptionsdömda politiker. Till slut tvingades regeringen backa.

Enligt Laura Stefan är risken stor att åtminstone delar av de nya förslagen går igenom, eftersom PSD har den majoritet i parlamentet som krävs. Vad som kan sätta stopp är om någon del bryter mot konstitutionen.

– Men trots allt så är det inte normalt att ha ett parlament som inför den här sortens lagstiftning. Man kan ju på ett sätt förstå om man vill rädda sitt skinn när det gäller vissa korruptionsbrott. Men att försöka urholka hela rättsystemet är långsökt, säger hon.

PSD förnekar att förändringarna skulle påverka rättsväsendet och betonar att parlamentet har rätt att lagstifta som det vill.

Utbredd korruption

Organisationen Transparency International rankar Rumänien som ett av EU:s mest korrupta länder. Bryssel håller ett vakande öga på landets rättssystem, även om EU har lovordat domare och åklagare för deras arbete med att försöka få bort korruption på hög nivå.

Rumänska korruptionsåklagare har utrett hundratals höga tjänstemän och politiker på senare tid. Liviu Dragnea, som leder PSD, har fått sina tillgångar frysta. Om det nu aktuella lagförslaget träder i kraft kommer det att sätta stopp för en pågående rättegång mot Dragnea.

TT