Sverige erbjuder stöd

UTRIKES

Berlindådet. Sverige har erbjudit Tyskland stöd i kampen mot terrorismen.

– Vi måste bekämpa terrorismen tillsammans, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Han pratade på tisdagen med Tysklands förbundskansler Angela Merkel på telefon.

– Jag uttryckte Sveriges kondoleanser och sorg över det som har hänt, men också vår beredvillighet att ge det stöd som Tyskland behöver, säger han.

Enligt Löfven svarade Merkel att man kommer att återkomma om Tyskland behöver någon typ av stöd.

"Deltar i vreden"

Statsministern tog upp Berlindådet när han talade i riksdagens kammare.

– Sverige deltar i sorgen över de drabbade, vi deltar i vreden över det som har hänt. Framför allt ska vi delta i arbetet mot terrorism. Terrorismen ska bekämpas, sade Löfven.

Så länge det är oklart vem som ligger bakom attentatet vill Löfven inte spekulera i hur flyktingdebatten i Tyskland och EU kommer att påverkas av händelsen.

Nya åtgärder?

Han betonar att all terrorism ska bekämpas oavsett vem som utför den och att EU-länderna är beslutsamma när det gäller samarbetet mot terror. Löfven pekar på att EU håller på att införa striktare kontroller av vilka som passerar EU:s yttre gräns och striktare vapenlagstiftning.

– Det kan mycket väl komma upp nya saker som vi ser vi behöver göras eller kan göra i spåren av det här, säger Löfven.

Lev som vanligt

Inrikesminister Anders Ygeman (S) tycker inte att människor i Sverige ska ändra sitt sätt att leva på grund av oro för terrordåd.

Han anser inte heller att man ska vara rädd för att besöka julmarknader, trots att bland annat det amerikanska utrikesdepartementet pekat ut julmarknader i EU som ett potentiellt terrormål redan innan attentatet i Berlin.

– Vi måste fortsätta att leva våra liv efter hur vi önskar och inte låta hot, hat eller attentat förändra vårt levnadssätt. Då har vi redan börjat ge terroristerna en riktig delseger, säger Ygeman.

Måste avvärjas

TT: Är svensk polis tillräckligt bra på att skydda folkmassor?

– Ja, men det är naturligtvis otroligt svårt för polisen att vid varje givet tillfälle skydda varje given folkmassa. Säkerhetsarbetet måste gå ut på att polis och säkerhetspolis kan avvärja eventuella attentatsmän i ett tidigt skede, säger Ygeman.

Han påpekar att det är skälet till att regeringen gett säkerhetspolisen ökade resurser.

TT: Så sådana här attentat går inte att göra så mycket åt?

– Naturligtvis analyserar vi varje sådan här händelse för att se om vi kan skydda oss bättre, säger Ygeman.

Olika modus

TT: Detta var andra gången en lastbil användes i ett attentat. Vad kan man göra åt det?

– Jag tror att man ska akta sig för att låsa sig vid ett modus. Vi har sedan en längre tid tillbaka haft två utvecklingsvägar för terrorister. Dels de väldigt spektakulära vapenhändelserna och dels attentat med enklare vapen, med lastbil eller med kniv som det var i judiska museet i Bryssel. Låser man sig vid ett modus då är risken att man tappar andra modus. Så jag tror det är viktigare att se på hotbilder och möjliga attentatsmän, säger Ygeman.

TT