Barnadödligheten sjunker i världen

Stockholm. Barnadödligheten har sjunkit med 41 procent sedan 1990, men fortfarande dör varje dag 19 000 barn under fem år, visar den senaste rapporten från FN:s barnfond Unicef.

Lunginflammation, diarréer och malaria är bland de vanligaste dödsorsakerna. Omkring 40 procent av dödsfallen inträffar under barnens första levnadsmånad.

Miljontals barn dör av sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas eller botas. Och mer än en tredjedel av barnen som inte når fem års ålder dör av undernäring.

– Dessa liv skulle kunna räddas med vacciner, näring och grundläggande medicinsk vård och mödravård. Världen har teknologin och kunskapen att klara det. Utmaningen är att göra den tillgängligt för vart och ett av barnen, sade Unicef-chefen Anthony Lake i en kommentar till rapporten.

Framgångar och bakslag

20 länder där barnadödligheten varit mycket hög har minskat den med mer än hälften sedan 1990.

I fyra länder, Laos, Östtimor, Liberia och Bangladesh har den sjunkit med mer än två tredjedelar. Men i några länder dör fler barn i dag än 1990. Det gäller Kongo-Kinshasa, Tchad, Somalia, Mali, Kamerun och Burkina Faso.

Hiv skördar många liv

80 procent av alla barn under fem år som dog under 2011 levde i Afrika söder om Sahara och i södra Asien. I Sydafrika står hiv för 28 procent av barnadödligheten. Utan behandling dör 50 procent av de barn som är hiv-smittade innan de är två år gamla.

Rapporten poängterar att statistiken visar att varken ett lands läge eller ekonomi behöver vara ett hinder för att sänka barnadödligheten. Stora framgångar har nåtts i såväl Rwanda som Brasilien och Portugal.

Sverige och Slovenien har den näst lägsta barnadödligheten i världen. Bara i Singapore är den lägre.

TT