Isländska bankirer i miljardsvindel

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Isländska bankdirektörer och kunder smet från skatter på motsvarande 580 miljoner euro inför örikets finansiella kollaps 2008. Några av fallen kan snart gå till åtal.

Enligt uppgifter i isländska medier, som hänvisar till en skatteflyktsutredning och citeras av den engelskspråkiga tidningen Iceland Review, måste landets skatteverk nu få förstärkning med 20 anställda för att reda ut den växande skattesvindeln.

Skattefusket motsvarar 5,6 miljarder svenska kronor och sägs ha skett före det isländska finanssystemets kollaps hösten 2008.

Utredningen riktar sig mot bankdirektörer, anställda och framträdande kunder och gäller skatt på värdepappershandel samt aktiehandel och låneavskrivningar.

– Det verkar tyvärr som om omfattande skatteflykt tillämpades, särskilt när det gäller värdepappershandel, säger Islands finansminister Steingrimur Sigfusson.

Några av fallen kommer att överlämnas till en särskild åklagare, enligt Iceland Review.

Finansministern förklarar även att han kommer att göra allt för att se till att de obetalda skatterna drivs in. Han hänvisar bland annat till en lag som lagts fram i Islands riksdag, alltinget, som skulle ge myndigheterna rätt att frysa tillgångar när man misstänker skattefusk.

– Det är av stor vikt att denna fråga hanteras snabbt, säger ministern.

TT

Publicerad: