Danmark och Finland måste strama åt

Publicerad:
Uppdaterad:

Bryssel. Danmark måste få ner sitt budgetunderskott till acceptabla EU-nivåer till 2013, anser EU-kommissionen.

Finland får bara till 2011 på sig.

Även Danmark, Finland och Cypern har nu dragits in i EU:s särskilda procedur för länder som har större underskott än de 3 procent av BNP som EU-reglerna tillåter.

Danmarks underskott väntas bli 5,4 procent i år och EU-kommissionen rekommenderar att den danska regeringen vidtar ytterligare åtgärder med början nästa år. 2013 ska det danska underskottet vara nere under 3 procentsgränsen igen.

Finland är inte en lika stor budgetsyndare som många andra EU-länder och får därför bara nästa år på sig för att pressa tillbaka underskottet på 4,1 procent.

EU-kommissionen har också utvärderat hur tolv andra EU-länder, som redan är indragna i det särskilda underskottsförfarandet, klarar att genomföra sina åtstramningspaket. Irland, Spanien, Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Slovenien, Österrike och Slovakien får alla godkänt så här långt.

24 av EU:s 27 medlemsländer har nu så stora budgetunderskott att EU-kommissionen startat underskottsförfaranden mot dem. Bara Sverige, Luxemburg och Estland har budgetunderskott inom acceptabla gränser.

TT:s korrespondent

Publicerad: