Utrikes

Bildt: Medveten förstörelse i Gaza

UTRIKES

Stockholm. Israel har medvetet förstört fabriker och angripit näringslivet i Gaza på ett sätt som får svåra följder för befolkningen, menar utrikesminister Carl Bildt efter att själv ha besökt området.

Utrikesministern tillbringade hela tisdagen i Gaza för att få information om biståndet och träffa företrädare för FN-organet Unrwa, som förser området med nödhjälp.

Det som gjorde starkast intryck på Bildt verkade dock vara mötet med företagare som fått sina industrier förstörda. I delar av Gaza stad är skadorna omfattande.

– De fungerande industrier som fanns är nu nästan totalförstörda. Och de är inte förstörda av strider utan medvetet sprängda. Det är en medveten förstörelse, säger Bildt på telefon från Gaza.

Raserandet av fabrikerna innebär tusentals förlorade arbetstillfällen. Det får förödande följder för näringslivet i området, menar Bildt som inte kan hitta något motiv till det israeliska agerandet.

Drabbat oskyldiga

Enligt Bildt är det uppenbart att angreppen mot näringslivet drabbat oskyldiga.

– Jag talade med företagarna som drivit de här fabrikerna. De har gjort affärer med Israel och tillhör dem som verkligen förordar en freds- och försoningspolitik. Det är deras möjligheter man sprängt i luften.

Under Bildts besök sköts en raket från Gaza mot israeliska Ashkelon. Israel svarade med luftangrepp mot de tunnlar som korsar Gazas gräns mot Egypten.

USA:s utrikesminister Hillary Clinton lovade på tisdagen att lägga ytterligare kraft på den amerikanska Mellanösternpolitik. Redan inom en månad kommer sändebudet George Mitchell att åter besöka regionen.

Clinton sade att USA är berett att arbeta med alla parter men upprepade kravet att Hamas först måste erkänna Israel och upphöra med raketbeskjutningen.

"Rätt att leva som normala"

Trots att vapenvilan är bräcklig lägger Bildt stort hopp vid de förhandlingar som förs med hjälp av egyptiska medlare i Kairo. Enligt Bildt är en av de viktigaste punkterna att blockaden av Gaza snabbt hävs.

– Jag har hela tiden understrukit betydelsen av att öppna upp och avskaffa isoleringspolitiken. I Gaza har de rätt att inte bara överleva på humanitärt bistånd utan också rätt att leva som normala människor med kontakter med omvärlden.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes