Carl I Hagen snuvad på plats i Nobelkommittén

UTRIKES

Norge. Det blev ingen plats i norska Nobelkommittén för Fremskrittspartiets förre ledare Carl I Hagen. När stortinget röstade om att fylla en ledig plats i den prestigefyllda kommittén förlorade Hagen mot Arbeiderpartiets Berit Reiss Andersen med 16 röster mot 86.

Men utgången var väntad. I synnerhet som den omstridde Hagen inte var valbar, eftersom stortinget tidigare i veckan ändrade regelverket, så att sittande stortingsledamöter eller suppleanter inte kan komma i fråga.

– Det har blivit en parodi. Det är inte värdigt stortinget, säger Carl I Hagen efter voteringen. Han menar att reglerna nu har ändrats i ett enda syfte - att stänga honom ute från en plats i den skara som ska utse mottagaren av Nobels fredspris.

Fremskrittspartiet ville att båda de vaktanta platserna i kommittén skulle vara föremål för omröstning nu. Men majoriteten i stortinget beslöt att Fremskrittspartiets plats ska stå tom tills partiet hittat en kandidat som inte strider mot de nya reglerna.

TT-NTB