Giftskandal utanför Belgrad skakar Serbien

Serbien. Ett fynd av 25 ton giftigt avfall i en förort till Serbiens huvudstad Belgrad skakar landet. En utredning i stor skala kommer att inledas, och den ska täcka fler områden än fyndplatsen Obrenovac, meddelar borgmästare Miroslav Cuckovic i stats-tv.

– Vi kommer att kontrollera alla platser där giftigt avfall kan ligga gömt, säger han.

Enligt miljödepartementet har 25 ton giftigt avfall som dumpats på ett privat fält hittats. Analyser som visar huruvida marken omkring har förorenats kommer att göras.

– En ekologisk katastrof har undvikits, sade miljöministern Goran Trivan efter fyndet, utan att gå in på vad det består av.

Tv-kanalen N1 rapporterar att det bland annat rör sig om bensen, ett cancerframkallande lösningsmedel som ofta används inom industrin.

Markägaren har gripits och riskerar upp till fem års fängelse.

Serbien har stora miljöproblem efter flera år av dålig ekonomi och försummelse av miljöfrågorna.

TT-AFP