Svantesson gjorde debut i EU

UTRIKES

Luxemburg. Med diskussioner om ungdomsarbetslöshet och utstationering debuterade arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) i EU-sammanhang på tisdagen.

– Vi behöver rörlighet även i tider av ekonomisk kris. Globalisering och ökad rörlighet är av godo, även om den leder till utmaningar, sade Svantesson när hon och hennes EU-kollegor möttes i Luxemburg.

Framför allt vidtog en lång diskussion om tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - en segsliten fråga kring hur reglerna för användandet av arbetskraft från andra EU-länder borde förtydligas. Trots att EU-kommissionen lade sitt förslag redan i fjol våras har medlemsstaterna ännu inte kunnat enas om en åsikt och farhågor finns om att behandlingen inte kommer att bli klar innan allt EU-arbete tar valuppehåll i vår.

– Jag tror och hoppas att vi ska landa innan dess. Det är viktigt för både konkurrensen och för de utstationerade arbetstagarnas rättigheter att vi hittar en bra balans, säger dock Svantesson.

TT:s korrespondent