Färre unga australier får hudcancer

Stockholm. Antalet hudcancerfall minskar för första gången bland yngre människor i Australien. Expertis ser statistiken som tecken på att sola säkert-kampanjer haft verkan.

Resultaten kan utläsas i en studie av sjukvårdsstatistik mellan åren 2000 och 2010 som gjorts under ledning av David Whiteman, professor vid det medicinska forskningsinstitutet QIMR Berghofer i Brisbane. Underlaget är stort: tio miljoner australier.

Bland australierna under 45 år ses en mer än tioprocentig minskning av icke-melanom hudcancer under decenniet. Icke-melanom hudcancer är den vanligaste formen, som sällan leder till döden.

Omkring 400 000 australier per år får hudcancerdiagnoser. I omkring 30 år har kampanjer om att skydda sig mot solen pågått kontinuerligt. Det är därför man särskilt lyfter fram den positiva utvecklingen bland dem under 45, som redan i unga år kan ha nåtts av kampanjerna.

Bland de äldre ökar antalet fall fortfarande, skriver institutet.

TT

Publisert: