110 Farcrebeller benådas

UTRIKES

Colombia. 110 Farcrebeller benådas av Colombias regering, som en del i det fredsavtal som syftar till att få ett slut på det krig som har pågått i över femtio år.

Benådningarna görs bara för "politiska brott", inte mer allvarliga brott som mord, våldtäkter och tortyr. Alla benådningar ska godkännas av en domare.

– Jag tror att ungefär 300 benådningar kommer att godkännas sammanlagt, säger justitieminister Jorge Londoño.

Ytterligare 5 500 fängslade soldater, poliser och andra statsanställda som är dömda för brott i samband med konflikten kan släppas om deras brott är lindriga, säger Londoño.

260 000 människor har dödats i konflikten och 45 000 personer saknas.

Inom Farc finns runt 5 700 personer som nu ska avrusta som en del i fredsprocessen. Farcgerillan har stängt av fem befälhavare för att de vägrar att avrusta och följa fredsprocessen.

"Beslutet motiveras av deras beteende, som motsäger vår politiska och militära linje", meddelar Farc.

De avstängda befälhavarna är den andra gruppen rebeller som har förklarat sitt motstånd mot fredsavtalet, där Farc blir ett obeväpnat politiskt parti.

TT-Reuters