Fler har rätt till abort - men motståndet växer

Politik. Förespråkare för kvinnors rätt till abort har vunnit mark över världen de senaste 20 åren. Men rättigheterna ifrågasätts av socialkonservativa och nationalistiska vindar i USA och Europa - vilket kan påverka miljoner kvinnor i andra delar av världen.

– I stort så går det åt rätt håll, länder som Etiopien, Moçambique och Uruguay har liberaliserat sin lagstiftning. Men det sker bakslag, inte minst i Europa, säger Pia Engstrand, Sidas verksföreträdare för frågor som rör hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter.

Ett av Donald Trumps första beslut som USA:s president var att stoppa allt stöd till internationella hjälporganisationer som förser kvinnor med preventivmedel och tillgång till säkra aborter.

– Vi ser en motvind mot aborträtten generellt. Samtidigt ser vi en enorm mobilisering, där folk står upp för kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar, och det har visat sig såväl i Polen och Spanien som USA, säger Kristina Castell, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU.

Totalförbud kan ändras

Endast sex länder i världen har i dag ett totalförbud mot aborter. I ett av dem - Chile - är ett förslag som legaliserar aborter under vissa omständigheter bara en omröstning i senaten från att bli lag.

I såväl Polen som Spanien har det gjorts försök att skärpa abortlagstiftningen, men i båda länderna har regeringarna tvingats backa efter folkliga protester.

– I delar av Latinamerika, Asien och Afrika ser vi en positiv trend, där flera länder adresserar problemet med osäkra aborter. Samtidigt ser vi en trend i västvärlden där rätten till laglig och säker abort i allt större grad ifrågasätts, säger Kristina Castell.

"Enorm mobilisering"

Att motverka aborträtten leder enligt henne till allt fler osäkra aborter, vilket kan öka mödradödligheten. Något som världens länder ställt sig bakom att motverka, i enlighet med FN:s utvecklingsmål.

– Det är ett bakslag att flickor och kvinnor inte ska kunna bestämma över sina kroppar 2017. Vi borde ha passerat det stadiet, vi borde inte behöva prata om det här nu, anser Kristina Castell.

TT