Lövin välkomnar satsning på nytt havsavtal

UTRIKES

FN. Förenta nationerna har inlett ett tvåårigt arbete för att ta fram ett internationellt avtal som skyddar världshaven. En av frågorna blir hur stora havsytor som ska fredas, enligt klimatminister Isabella Lövin (MP).

– Det är vilda västern ute på världshaven, och nu har vi möjlighet att stoppa det, säger Lövin till TT.

Det tänkta fördraget, som jämförs med klimatavtalet från 2015, har debatterats i över tio år mellan FN:s medlemsländer. Enligt planerna som röstades fram i FN-skrapan i New York på julafton kan det vara redo att undertecknas i mitten av 2020. Avtalet kan bland annat leda till större marina naturreservat, samt reglering av exploateringen av fiskar och andra marina arter som används i tillverkningen av kosmetika och mediciner.

– Det är ett jättestort steg från att halva planetens yta och det som finns under vattenytan inte tillhör någon, till att det ska vara mänsklighetens gemensamma ansvar. Då måste alla länder ta det ansvaret att övervaka sina fiskeflottor och andra typer av ekonomiska aktiviteter, säger Isabella Lövin.

Hur stor del?

En av frågorna som kommer att diskuteras är hur stor del av världshaven som ska fredas.

– Det finns ett mål om att 10 procent av haven ska skyddas. Det är ett mål som först sattes upp för 2012, sedan sköts det fram till 2020. Här anser forskare att 10 procent är alldeles för lite, vi skulle behöva skydda allra minst 25 procent eller i princip hela världshaven, säger Lövin.

Hoppas på USA

TT: Tycker Sverige att siffran kan ökas?

– Jag tycker att det är viktigt att vi följer vetenskapens bedömning om vad som är nödvändigt, nu ska vi vara medvetna om att 10 procent var en hård kamp redan det.

TT: Hur ser du på möjligheten att få med USA?

– Jag hoppas det, det är det enda jag kan säga i dagsläget.

Svenska fiskare påverkas inte nämnvärt av ett kommande avtal, enligt Lövin.

– Nej, inte på internationellt vatten i någon högre utsträckning, vi påverkas såtillvida att vi får en bättre miljö, säger hon.

TT