Regnskogarnas hotade tigrar räknas

UTRIKES

Natur/vetenskap. Världens minsta tigrar finns på Sumatra i Indonesien. Nya rön visar att de tillhör en genetiskt unik underart.

Nu försöker forskare beräkna deras antal, ett arbete som brådskar. Tigerstammen på ön kan vara den näst största i världen, men är starkt hotad av tjuvjakt.

– Problemet förvärras av att tigrarna blivit väldigt skygga av förföljelsen. Det innebär att de undviker områden som annars skulle vara lämpliga för dem, säger biologen Sunarto Sunarto som med stöd från Världsnaturfonden (WWF) inventerar tigrarna på ön till TT under en vistelse på Sumatra.

– Inte ens där det finns gott om bytesdjur uppnår tigrarna några höga tätheter eftersom de är så känsliga för mänskliga störningar, säger han.

Sunarto tillstår att han, trots många års arbete, aldrig sett en vild tiger på Sumatra med egna ögon.

Det är ett faktum att regnskogar, som de på Sumatra, inte är den optimala livsmiljön för tigrar. I dunklet på marknivån är det sparsamt med växtföda för hjortar och andra bytesdjur. Följaktligen är bytesdjuren få, liksom tigrarna.

600 tigrar

Ändå kan det vara så att tigerstammen på Sumatra är den näst största i Asien.

Den största stammen, drygt 2 200 tigrar, finns i Indien. Men därefter följer sannolikt Sumatra.

– Min gissning är att det finns 600 tigrar på ön, säger Sunarto.

Han poängterar att siffran är osäker, men en snabbtitt på de uppskattningar som gjorts i flera områden antyder att den kan stämma. För att få klarhet krävs dock att den pågående inventeringen av hela ön slutförs, ett jobb som väntas bli klart under 2017.

Komplicerat arbete

Inventeringen, som den här dagen utförs i viltreservatet Rimbang Baling på centrala Sumatra och med hjälp av kamerafällor i flera skogsområden, är komplicerad. Tigrarna är glest utspridda över stora ytor, och terrängen är ofta brant och svårframkomlig.

Växtligheten är tät och snårig, marken lerig. Värmen är tryckande och luftfuktigheten extremt hög.

Fällorna ska sättas ut där det finns goda möjligheter att fånga tigrar på bild, det vill säga högst upp på åsar och höjder där tigrarna helst rör sig.

Vi kämpar uppför den ena branten efter de andra. Efter ett par minuter forsar svetten från kroppen. Det känns som att vandra i en bastu.

Genetiskt unika

Men arbetet har gett resultat. Forskarna har nu ett gott grepp om var det finns tigrar och även hur tät stammen är i många områden.

Arbetet är viktigt ur ytterligare en synvinkel. Tigrarna på Sumatra har, enligt en färsk studie, varit isolerade från tigrarna på fastlandet i cirka 80 000 år. Jämfört med artfränderna i övriga Asien är de genetiskt unika. De kan bland annat vara runt 50 procent mindre än de indiska tigrarna.

Stammen på ön är med andra ord extra skyddsvärd. Att stoppa tjuvjakten är följaktligen av högsta vikt.

– Utan tjuvjakt och annan förföljelse, skulle inte tigrarna vara så rädda för människor. I så fall skulle de även kunna utnyttja skogsplantager. Jag tror att det finns utrymme för 1 000 tigrar på Sumatra om tjuvjakten stoppas, säger Sunarto.

TT