Öppnar för ökat Ukraina-bistånd

Kiev. Biståndsminister Hillevi Engström kan tänka sig att öka biståndet till Ukraina efter möten med två ministrar ur landets nya regering. Men då måste de styrande ta ansvar och genomföra reformer, tillägger hon.

Det svenska biståndet uppgår nu till 220 miljoner kronor per år, men enligt ett färskt regeringsbeslut finns det mer att hämta ur den pott på totalt 4,2 miljarder kronor som öronmärkts för bistånd till Östeuropa till 2020.

– Våra prioriteringar handlar om mänskliga rättigheter, uppbyggnad av en rättsstat och anti-korruptionsarbete. Men också reformer som innebär ett närmande till EU, vilket innebär mer marknadsekonomi och mer satsningar på små och medelstora företag så att man inte blir så beroende av de stora oligarkerna, säger Hillevi Engström till TT.

Därtill kommer satsningar på projekt inom miljö, klimat och energieffektivisering.

– Ukrainas befolkning förbrukar tre gånger så mycket energi som den vanlige EU-medborgaren. Det är klart att det är helt ohållbart.

Sverige har gett bistånd till Ukraina sedan 1995, men sedan drygt en vecka gäller nya mål för biståndet då en ny strategi för Östeuropa och Balkan har tagits fram.

– För den ukrainska regeringen så tror jag att det allra viktigaste är att det händer saker, så att folket ser att det blir en förändring, säger Engström.

TT:s utsände

Publisert: