Polen förebild för Ukrainas regering

Kiev. Ukrainas vice premiärminister Volodymyr Hrojsman ratar Rysslands krav på en federal konstitution för Ukraina, med autonoma delrepubliker. Decentralisering, med mer lokalt självstyre är ett mål i det splittrade landet. Fast då i polsk anda.

Hrojsman är en av de yngsta ministrarna i Ukrainas nya regering, som tog över makten efter protesterna som kulminerade med blodbadet i centrala Kiev i februari.

– Vi har många stora utmaningar framför oss, efter tre fyra års korrupt maktkoncentration. Det är uppenbart att vi måste rasera detta och bygga upp något nytt, säger han.

– Men federalism är inget för oss. Decentraliseringen vi talar om ska ge lokal makt över lokala frågor och strategier.

Förebilden är Polen, som även har utlovat bistånd och tekniskt stöd i frågan.

Polens och Ukrainas ekonomier var i princip lika stora i början av 1990-talet. I dag är EU-landet Polens BNP ungefär dubbelt så stor.

I Volodymyr Hrojsmans jobb som minister med ansvar för regionala frågor ingår även Krim. Och han har inte gett upp hoppet om att återta kontrollen över den annekterade delen av landet.

– Vi kommer använda alla legala verktyg som står till buds för att säkra att Krim och våra gränsers integritet bevaras och att Krim blir en del av Ukraina igen. Vi kommer göra allt vi kan, säger han.

Han betraktar Krim som en självklar del av Ukraina, både i realiteten och ur juridisk synvinkel, som har utsatts för en aggression och ockuperats av Ryssland. Men att militärt ge sig på de ryska trupperna i Krim är inte aktuellt, anser han.

– Vi är ett fredligt land och vi tycker att responsen från våra internationella partner hittills är ganska bra.

Han tillägger att Krim-frågan inte bara är en ukrainsk angelägenhet.

– Det är en fråga för hela den civiliserade världen. Om det inte hanteras på rätt sätt av USA och EU - och förstås Ukraina - kommer det skada de grundläggande principerna för global säkerhet, demokrati, frihet och rätten till självstyre.

TT:s utsände

Publisert: