Klimatpanel försöker undvika fel

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Den kommande rapporten från FN:s klimatpanel IPCC ska förhoppningsvis innehålla färre felaktigheter än den förra. Då blev några uppgifter, bland annat om isavsmältningen i Himalaya, mycket uppmärksammade på grund av att de innehöll flera sakfel. För att undvika en upprepning har man nu infört nya rutiner under arbetet, enligt Jonathan Lynn, presschef på IPCC. Skulle fel ändå smyga sig in ska en rättelse omedelbart föras upp på organisationens hemsida.

TT

Publicerad: