Vart fjärde EU-barn riskerar fattigdom

Publicerad 2016-11-17

Europa. Ett av fyra barn i EU - 25,3 miljoner - löper risk att falla ner i fattigdom och socialt utanförskap, enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat. Dessa barn bor i familjer där minst en av följande faktorer gäller: bidrag som inte uppfyller familjens behov, otillräcklig materiell standard och/eller föräldrar som har lite eller inget arbete.

Detta gäller för 26,9 procent av unionens barn.

Andelen barn i riskzonen är störst i Rumänien och Bulgarien, med 46,8 respektive 43,7 procent av barnen. I Grekland är andelen 37,8 procent, i Ungern 36,1, i Spanien 34,4 och i Italien 33,5 procent.

I andra änden av listan finns Sverige med 14 procent av barnen i riskzonen, i Finland är det 14,9 och i Danmark 15,7 procent.

Årets siffror är ändå en marginell förbättring jämfört med motsvarande undersökning 2010. Då riskerade 26 miljoner barn, eller 27,5 procent av barnen i EU, samma öde.

TT-AFP