"Motsägelsefullt förslag"

Publicerad:
Uppdaterad:

Flyktingkrisen. En snabb asylprövning, men som ändå ska ske individuellt och på ett rättsäkert sätt. På så sätt vill EU stoppa flyktingströmmen - redan i Turkiet.

Motsägelsefullt, tycker Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

– I vårt land tar asylprövningen lång tid och jag har svårt att tänka mig att Grekland eller Turkiet skulle klara en väsentligt snabbare process. Man kan tänka sig att det går att snabba på processen i vissa fall, om personen uppenbart kommer från ett land som det i allmänhet inte finns skäl att söka asyl ifrån, men jag har svårt att tänka mig att det kan gälla för alla, säger Pål Wrange.

– Men det viktiga ur ett folkrättsligt perspektiv är om Turkiet är att betrakta som ett säkert asylland eller inte. I så fall bryter inte EU-staterna mot flyktingkonventionen även om det blir fel i en del fall, det vill säga om någon skickas tillbaka till Turkiet som egentligen är flykting och alltså skulle kunna få asyl i EU.

TT: Betraktas Turkiet som ett säkert asylland?

– Det ska prövas från fall till fall.

TT: Kan man säga att Turkiet utpressar EU med hjälp av flyktingkrisen?

– Det är nog en riktig beskrivning, eller som hästhandel, och det är ju något politiken och politiker alltid måste ägna sig åt. Det tråkiga är att det kommer just nu, när den turkiska politiken gentemot kurder och yttrandefriheten tagit en tråkig vändning, säger Pål Wrange.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN