Utrikes

Orkanerna har inte blivit fler

Orkaner. Den enorma förödelsen i Vanuatu efter orkanen Pams framfart har av många skyllts på klimatförändringarna.

Men påståendet är tveksamt. Det finns inga tydliga vetenskapliga belägg för att antalet orkaner i Stilla havet, eller i andra områden, har ökat, eller att de har blivit mer destruktiva.

En blick på den tillgängliga statistiken över orkanfrekvensen i de varma haven på jorden mellan 1970 och 2010 talar ett tydligt språk. Ovädren kommer och går, men något specifikt mönster går inte urskilja.

FN:s klimatpanel (IPCC) slog i sin senaste rapport från 2013 fast att det inte går att utläsa någon trend i antalet tropiska orkaner per år.

– Den långsiktiga utvecklingen tros handla om att det totala antalet orkaner inte förändras. Det finns tecken på att det blir fler orkaner av den värsta sorten, men konfidensgraden är ganska låg, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.

Vetenskaplig omöjlighet

Han påpekar också att det inte är möjligt att koppla samman ett enskilt oväder med klimatförändringarna.

– Det är vetenskapligt omöjligt att säga något sådant med bestämdhet.

Trots detta anser många att ovädren i huvudsak beror på den pågående temperaturhöjningen. När Vanuatus president Baldwin Lonsdale bad om akut hjälp dagen efter att Pam dragit fram över landet talade han om den globala uppvärmningen som en huvudorsak till katastrofen.

Samma koppling gjordes i november 2013 när orkanen Haiyan drog fram över Filippinerna.

Samhällen i förändring

Många har också pekat på att de ekonomiska skadorna på grund av tropiska oväder har ökat dramatiskt de senaste decennierna.

Detta är ett slående faktum. Men de flesta vetenskapliga studier antyder att orsaken är en helt annan än att ovädren skulle ha blivit fler och häftigare. I en granskning som publicerats i Journal of Climate blir slutsatsen att det hela i huvudsak är en effekt av samhälleliga förändringar.

Befolkningen i de flesta länder har ökat kraftigt, och en stor förflyttning inom länderna har ägt rum som inneburit att många fler människor nu bor i kustnära områden där de är mer utsatta för orkaner.

Förskjutningen av människor, välstånd och ekonomisk aktivitet har också lett till en omfattande bebyggelse, som ofta är undermålig, vid kusterna - vilket självfallet ökar de ekonomiska skadorna om en orkan drar in över landet.

TT