Putin: 2016 var ett svårt år

UTRIKES

Ryssland. Rysslands president Vladimir Putin konstaterar i sitt traditionella nyårstal att 2016 var "svårt". Men han gratulerar den ryska nationen till de prestationer som ändå åstadkommits under året.

Det gångna året "var svårt, men de svårigheter vi mötte förde oss samman " säger Putin i talet som redan har sänts i Rysslands östra delar.

– Det viktigaste är att vi tror på oss själva, på våra möjligheter och på vårt land. Vi arbetar, och vi arbetar framgångsrikt och vi åstadkommer mycket, fortsätter den ryske presidenten.

Moskva har under 2016 återtagit en position som en viktig internationell maktspelare, bland annat genom sin militära närvaro i Syrien och genom den sköra vapenvila i landet som Ryssland och Turkiet står bakom.

TT-AFP