Över 500 migranter på svenskt fartyg

Publicerad 2017-06-26

Libyen/Italien. Två personer hittades döda medan 229 kunde räddas när spanska flottan på söndagen undsatte två gummibåtar med migranter utanför Libyens kust. Flyktingarna flyttades senare till ett svenskt fartyg från Kustbevakningen, rapporterar Reuters.

Ytterligare drygt 300 migranter fanns på det svenska fartyget från en tidigare räddningsaktion. Det är nu på mot en italiensk hamn, där migranterna överlämnas till italienska myndigheter och frivilligorganisationer.

– Att ha över 500 personer ombord ställer höga krav på besättningen. Skadade och sjuka behöver vård, barn behöver mat och gravida tillsyn, säger befälhavaren Peo Allard enligt Kustbevakningens hemsida.

TT