Gud får vara kvar på dollarsedel

San Francisco. Referensen till Gud på dollarsedlar är inte av religiös natur och strider inte mot USA:s författning. Det anser en federal appellationsdomstol som därmed ändrar ett domslut från 2002.

Inte heller referensen till Gud i den lojalitetsförklaring till den amerikanska flaggan som amerikanska skolbarn avger varje morgon står i strid med konstitutionen, enligt domslutet.

I lägre instans fick den ateist rätt som ansåg att referenserna till Gud strider mot författningens stadgar om separation av stat och kyrka.

Majoriteten i appellationsdomstolen i Kalifornien finner däremot att orden "en nation under Gud" kan tolkas som enbart ett sätt att slå fast att den federala regeringens makt är begränsad. Men en av de tre domarna är av motsatt uppfattning:

– Det är, förstås, ett argument som mina kollegor fantiserat fram och som inte har stöd i något kongressprotokoll, säger domaren.

– Mina kollegor har tydligen glömt att det är konstitutionen som sätter gränserna för statsmakten, och inte, vad lagen beträffar, Gud.

TT-AFP

Publisert: