Julefrid över Norge - med stänk av ångest

UTRIKES

Norge. En inte odelad glädje sänker sig över Norge inför den stundande julen. De allra flesta norrmän, 91 procent, ser fram emot högtiden, visar en färsk undersökning genomförd av Ipsos på beställning av organisationen Kirkens Bymisjon.

Men samtidigt svarar 170 000, eller fyra procent, att de oroar sig mycket eller ganska mycket för julen.

– För de flesta är julen något man ser fram emot och glädjer sig över. Men vi ser alltså, i undersökningen och i vårt dagliga arbete, att en del oroar sig och att julen kan upplevas som en extra belastning för dem som upplever sig stå utanför, säger Adelheid Firing Hvambsal, chef för Kirkens Bymisjon.

Stress eller tidspress är den vanligaste orsaken till enligt undersökningen, följt av svåra familjeförhållanden, ekonomi och ensamhet.

– Norge är ett samhälle där de sociala skillnaderna ökar. Det kan bli särskilt tydligt under julen då det finns stora förväntningar på gemenskap, fest och extra utgifter. Då känns utanförskapet särskilt starkt, säger Hvambsal.

TT-NTB