Bildt: Farlig situation i Egypten

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Risken för dramatiska utvecklingar i Egypten har ökat efter president Mubaraks tal, där han trots förväntningar vägrade avgå, anser utrikesminister Carl Bildt.

Bildt (M) säger att det krävs en nationell dialog med alla politiska krafter närvarande och ett givande och tagande i Egypten.

– Annars finns det en risk för en dramatisk utveckling - och jag tror att den risken dessvärre ökat i kväll.

TT: På vilket sätt då?

– Det byggdes ju upp inför det här talet så stora förväntningar genom olika uttalanden från personer mer eller mindre närstående regimen. Och även om det levererades en del besked, otydliga sådana, så var beskeden långt under vad det bildats förväntningar omkring. Det är en farlig situation.

Bildt noterade att president Mubarak lanserade konstitutionella förändringar samt angav vilka artiklar som skulle ändras eller strykas. Vidare pekar han på att Mubarak sade att han skulle föra över vissa maktbefogenheter till vicepresident Omar Suleiman.

– Men han gav ju inga besked om vad förändringarna kan komma att innebära, liksom han inte gav några besked om vilka maktbefogenheter han överlåter åt sin vicepresident. Det är rätt många frågetecken kvar i luften efter talet, säger Bildt.

Bildt säger att han inte kan bedöma om Mubarak kommer att kunna sitta kvar till presidentvalet i september.

Vad gäller EU:s roll gäller det att genom olika kontakter förmedla budskapet om att skapa nationell samling för att kunna nå fram till fria och rättvisa val samt att ingen mer blodsutgjutelse ska behöva uppstå.

– Där kommer arméns roll att vara oerhört viktig, avgörande, säger Bildt.

Samtidigt har EU inte krävt Mubaraks omedelbara avgång, och det tror inte Bildt kommer att förändras.

– Vi formulerar oss aldrig så. Vi fokuserar aldrig på personer utan på principer och institutioner och processer.

TT

Publicerad: