Fakta: Nelson Mandela

Nelson Mandela föddes den 18 juli 1918. Han fostrades efter faderns död 1927 av Thembu-klanens kungliga familj. Han avled i dag (på torsdagen) i sitt hem i Sydafrika.

Flyttade senare till Johannesburg där han tillsammans med Oliver Tambo öppnade Sydafrikas första advokatkontor drivet av svarta. Gick med i Afrikanska Nationalkongressen (ANC) 1943 och var med och bildade dess ungdomsorganisation. Förespråkade först fredlig kamp mot apartheidregimen men övergick efter den blodiga Sharpevillemassakern 1960 till väpnad kamp.

Mandela var en av grundarna till ANC:s väpnade gren Umkhonto we Sizwe. Dömdes 1964 till livstids fängelse. Släpptes i februari 1990 efter beslut av dåvarande presidenten F W de Klerk.

Blev Sydafrikas första demokratiskt valda president 1994. Lämnade presidentposten 1999 efter en mandatperiod. Arbetade med aidsfrågor innan han drog sig tillbaka från det offentliga livet 2004.

Nelson Mandela var gift tre gånger. Första gången med Evelyn Ntoko Mase, som han fick fyra barn med, varav endast en dotter fortfarande är i livet. Paret skilde sig. Andra äktenskapet var med Winnie Madikizela. Paret fick två döttrar och var gifta mellan 1957 och 1996. På sin 80-årsdag gifte sig Nelson Mandela med Graça Machel, änka efter Moçambiques president Samora Machel. (TT)

Sagt av Nelson Mandela:

"Under min livstid har jag hängett mig åt denna kamp för det afrikanska folket. Jag har kämpat emot vit dominans, och jag har kämpat mot svart dominans. Jag har hållit fast vid idealet om ett demokratiskt och fritt samhälle i vilket alla kan leva tillsammans i harmoni och med samma möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att leva för och uppnå. Men om det skulle krävas så är det ett ideal för vilket jag är beredd att dö".

Ur Nelson Mandelas berömda försvarstal i rättegången 1964 när han dömdes till livstids fängelse. (TT)

Om apartheid:

Ordet "apartheid" kommer från afrikaans och betyder "åtskillnad".

Sydafrika antog 1948, när Nationalistpartiet kom till makten, officiellt apartheid som politiskt system, där invånare med annan hudfärg än vit diskriminerades. Systemet var mycket brutalt.

Befolkningen delades upp i fyra grupper; vita, svarta, asiater och färgade (av blandad härkomst).

Delar av den svarta befolkningen placerades i reservat, så kallade "hemländer".

FN:s generalförsamling fördömde vid flera tillfällen Sydafrika och framhöll att apartheid var ett brott mot mänskligheten.

I praktiken avskaffades apartheid mer eller mindre 1990 när dåvarande presidenten, Nationalistpartiets F W de Klerk, i ett tal i parlamentet upphävde apartheidlagarna och frigav Nelson Mandela, som suttit 27 år i fängelse. (TT)

Kronologi:

1918. Den 18 juli föds Rolihlahla Mandela i byn Mvezo i Transkei. Hans far är hög rådgivare till Xhosa-klanen Tembus högste ledare. Den unge Mandela skolas till en hög position hos klanledaren och det är när han lyssnar till de äldre som han börjar drömma om att själv få bidra till frihetskampen. Namnet Nelson får han av sin skollärare. Fadern dör när Nelson Mandela är nio år.

1943. Efter att ha relegerats från Fort Hare-universitetet (det viktigaste lärosätet för svarta studenter) för organiserande av en studentprotest rymmer Mandela till Johannesburg för att undvika ett arrangerat äktenskap i hembyn. 1943 går han med i Afrikanska nationalkongressen (ANC). Året därpå är Mandela med och bildar dess ungdomssektion, med bland andra Oliver Tambo och Walter Sisulu som blir vänner och vapendragare.

1952. Mandela och Oliver Tambo öppnar Sydafrikas första svarta advokatkontor i Johannesburg. Sin juristexamen tar Mandela under en period med restriktioner efter att ha fått en villkorlig fängelsedom för medverkan i icke-våldsprotester mot den vita regimen.

1960. ANC:s fredliga motstånd övergår i väpnad kamp efter Sharpeville-massakern - 69 svarta personer ihjälskjutna av polisen. ANC förbjuds och Mandela går under jorden. Under denna period blir han kallad "svarta nejlikan".

1964. Nästan två år efter att ha gripits döms Mandela och tio andra fångar till livstids fängelse.

1990. Efter att ha hållits fängslad i nästan 27 år, varav 18 år på Robben Island, släpps Mandela fri samtidigt som ANC tillåts verka i Sydafrika igen. Under hans långa fängelsetid har Sydafrika brutaliserats, men 1985 har Mandela inlett samtal med apartheidregimen. Det är nytillträdde president F W de Klerk som tillkännager beslutet att frige Mandela i ett berömt parlamentstal den 11 februari 1990.

1993. Nelson Mandela och F W de Klerk tilldelas Nobels fredspris.

1994. Mandela får rösta för första gången i sitt liv och blir Sydafrikas första svarta president. Åren mellan 1990 och 1994 har präglats av svåra förhandlingar och mycket våld.

1998. På sin 80-årsdag gifter sig Mandela med Graça Machel, änka efter Moçambiques tidigare president Samora Machel. Det är Mandelas tredje äktenskap.

1999. Mandela lämnar efter valet över presidentposten till vicepresident Thabo Mbeki.

2004. Mandela drar sig tillbaka från det offentliga livet. Efter presidentåren ägnar han mycket tid åt att upplysa om hiv/aids.

2013. Mandela avlider torsdagen den 5 december.

Källa: Nelson Mandela Foundation. (TT)

Publisert: