Utrikes

Löfven lovar kvinnligt fredsnätverk

UTRIKES

Utveckling. Sverige ska skapa ett nätverk av kvinnliga fredsmedlare som inom två år ska kunna sättas in i konflikter världen över.

Utfästelsen gjordes av statsminister Stefan Löfven på en kvinnokonferens i FN.

– Sverige ska agera för att stärka kvinnors bidrag till fred och säkerhet, sade en bestämd Löfven till applåder inne i det fullsatta FN-konferensrummet.

Så berättade han om initiativet, att ett nätverk av kvinnliga fredsmäklare ska tas fram som ska kunna bistå i fredsinsatser globalt.

– I en värld där kvinnor är dramatiskt underrepresenterade i fredsförhandlingar och fyra av tio fredsuppgörelser kollapsar inom tio år måste vi göra på ett annat sätt.

Startar i höst

Uppdraget har gått till Folke Bernadotteakademin där man redan har påbörjat planeringsarbetet.

– Vi ska lyfta fram de kompetenta kvinnor som finns och som gör ett fantastiskt jobb. Vi ska ge dem en plattform att jobba från och göra dem synliga, säger Helena Vazquez, chef för projektet, till TT.

Exakt vilka effekterna blir när kvinnor involveras i fredsprocesser tycker hon inte att det finns tillräckliga vetenskapliga belägg för. Vazquez föredrar att uttrycka sig i generella termer när hon förklarar vikten av att kvinnor involveras.

– När kvinnor inte inkluderas i fredsprocesser eller runt förhandlingsbordet så bortser man från 50 procent av befolkningen. Man får inte med alla perspektiv.

När det gäller fredsförhandlingar med grupper som talibanerna och jihadiströrelsen IS, som har en problematisk kvinnosyn, så påpekar statsministern i en kommentar till TT att man i nuläget inte pekar ut i vilka områden de kvinnliga medlarna ska vara verksamma i. Men "forskning pekar på att kvinnors deltagande i fredsprocesser är avgörande", enligt Löfven,

Många löften

Under det pågående FN-toppmötet i New York har statsministern upprepade gånger presenterat sig som ledare för världens första feministiska regering. Bakgrunden till kvinnomötet är att det i år är 20 år sedan kvinnokonferensen i Peking hölls. Över 70 stats- och regeringschefer gjorde på söndagen utfästelser om hur de ska bidra till en mer jämställd värld och se till att Pekingmötets handlingsplan genomförs. Mötesvärden Kina lovade bland annat 10 miljoner dollar till kvinnoorganisationen UN Women samt hälsocenter och skolor för flickor i utvecklingsländer.

TT:s utsända

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes