Malaria kan ha dödat fler än ebola

Publicerad 2015-06-24

Västafrika. Ebolautbrottet i Västafrika ledde till att tiotusentals fall av malaria inte behandlades. Resultatet är troligen att överdödligheten i malaria översteg det antal som dog av den fruktade blödarfebern, enligt amerikanska forskare.

De presenterar sin studie i tidskriften Lancet Infectious Diseases.

Forskare vid USA:s smittskyddsmyndighet CDC har studerat siffror från 120 kliniker i Guinea i december 2014, när ebolautbrottet rasade som värst i landet. De bedömer att runt 74 000 fall av malaria blev obehandlade, antingen därför att de sjuka inte vågade besöka kliniker, eller på grund av brist på sjukvårdspersonal.

Symptomen lika

Ett annat skäl uppges vara att symptom för ebola och malaria inledningsvis är mycket lika varandra, vilket lett till att personer som insjuknat i malaria inte uppsökt sjukhus eftersom de trott att de haft ebola och därför skulle ha placerats i läger om de sökt hjälp.

Mateusz Plucinski, som lett studien, säger till AFP att det är svårt att exakt ange hur många extra dödsfall i malaria som ebolaepidemin lett till i Guinea.

– Men vår studie och en färsk analysmodell antyder att överdödligheten i malaria i Guinea sannolikt lett till ett större antal döda än det antal som dog av ebolaviruset, säger Plucinski.

Han tillägger att förhållandet bör ha varit detsamma i Liberia och Sierra Leone, de två andra länder som också drabbades hårdast av ebola.

Medel saknas

I april publicerade The Lancet beräkningar som pekade på 11 000 extra malariadöda i de tre länderna på grund av ebolautbrottet. Hittills har det enligt WHO dött 11 169 människor i ebola i de tre länderna.

Det kan jämföras med att det 2013 totalt sätt dog 584 000 människor i malaria, varav nästan 80 procent var barn. Enligt Reuters har de ekonomiska medlen till malaria ökat sedan 2005 men fortfarande saknas hälften av dem nära 40 miljarder kronor som behövs för att hålla sjukdom i schack.

TT