Norge sänker kvoten för vargjakt

UTRIKES

Jakt. Norge sänker jaktkvoten på varg. I september beslutades att 47 vargar skulle få skjutas, men efter en översyn av det norska vargbeståndet har antalet nu sänkts till 15, en siffra som fastställts i ett tidigare beslut.

Det nya beslutet grundar sig i en tolkning av norsk lag och Bernkonventionen. Myndigheten Rovdata har räknat till mellan 65 och 68 vargar i Norge, med ytterligare runt 25 djur i områden på den svenska gränsen. De vargar som nu fredas från jakt tillhör fyra olika vargflockar, av totalt nio kända flockar i Norge.

– Vargarna i de här fyra flockarna utgör inte ett tillräckligt stort hot mot får och renar för att det ska vara motiverat att döda dem, säger miljöminister Vidar Helgesen från regeringspartiet Høyre, vid en presskonferens på tisdagen.

Nina Jensen från Världsnaturfonden i Norge hälsar nyheten med glädje.

– Det här är den bästa julklappen vi kunde ha önskat oss, säger hon

Intresseorganisationen Norges Bondelag och norska Centerpartiet är kritiska till beslutet, som de menar fråntar folkvalda möjligheten att bestämma hur stor den norska vargstammen bör vara.

– Vår reaktion är chock och misstro, säger Lars Petter Bartnes, ledare för Norges Bondelag.

TT-AFP