Nej till elfenbensförsäljning

Publicerad 2016-10-03

Namibia/Zimbabwe. Cites, ett organ som reglerar handel med hotade arter av djur och växter, vill inte låta Namibia och Zimbabwe sälja elfenben från självdöda djur internationellt. Det framkom under en omröstning på en global konferens i Johannesburg i Sydafrika.

I ett uttalande skriver Cites att "kommittén röstar mot förslagen att tillåta Namibia och Zimbabwe att få använda elefanter som handelsvara på den internationella marknaden."

Länderna, vars elefantstammar är starka, har lobbat för att få sälja av elfenbenslager från djur som dött en naturlig död. De vill använda intäkterna för att kunna finansiera projekt i samhällen nära elefantstammarna.

Internationell elfenbenshandel är förbjuden sedan 1989. Cites har dock två gånger tidigare tillåtit afrikanskt elfenben att säljas till Japan och Kina. En gång 1999 och en gång 2008.

TT-AFP