EU vill slippa gränskontroller

Flyktingkrisen. Så fort som möjligt hoppas EU-kommissionen få slut på de gränskontroller som bland annat Sverige och Danmark återinfört med anledning av flyktingkrisen.

Från nordiskt håll försöker migrationsministrarna tona ner trätan över Öresund.

– Vi är alla överens om att Schengen och den fria rörligheten måste skyddas. . . Vi har enats om att de extraordinära åtgärder som har vidtagits ska hållas på ett minimum och återställas till det normala så fort som möjligt, sade EU-kommissionens asyl- och migrationsansvarige, Dimitris Avramopoulos, efter att ha träffat ministrar från Sverige, Danmark och Tyskland på trettondagen.

Att få ut just det budskapet var måhända hela mötets egentliga syfte.

– Skälet till att kommissionen ville att vi skulle träffas var att man ville undvika en dominoeffekt, det vill säga att fler länder helt enkelt börjar introducera olika typer av kontroller, trots att de kanske inte har skäl till det, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) efteråt.

Stor förståelse?

På mötet diskuterades flyktingkrisen på både kort och lång sikt. Några invändningar mot Sveriges omdiskuterade id-kontroller hördes inte från EU-kommissionens sida.

– De tittar ju förstås på alla lagstiftningar som olika länder vidtar, men vi har inte fått någon uppmaning att yttra oss eller någonting sådant. Så frågan om dess legalitet var inte uppe alls på det här mötet, säger migrationsministern, som tycker sig känna stöd från Bryssel.

– Jag tror att förståelsen från kommissionen - om att vi inte kan ha en situation med 10 000 (nyankomna asylsökande) i veckan och att vi inte vill tillbaka till det igen - är mycket stor.

Vänskap över sundet?

Flyktingkrisen har slitit hårt på relationerna mellan Sverige och Danmark. Både Johansson och hans danska kollega Inger Støjberg betonar dock att förhållandet över Öresund trots allt är gott. För att ytterligare förstärka samarbetet ska ministrarna dessutom mötas i Köpenhamn senare i januari.

– Det finns naturligtvis en del enskilda politiker som vill ut och prata, men de relationer jag har med min danska motsvarighet är de allra bästa, hävdar Johansson.

– Svenskarna har fört en utlänningspolitik som varit väldigt öppen i många år och den har en rad danska regeringar inte hållit med om, men det hindrar inte att relationerna till Sverige är goda och att kontakten är bra, säger Støjberg.

Bryssel, TT:s korrespondent

Publisert: