U-länder tar emot flest flyktingar

Publicerad 2011-06-20

Stockholm. Världens fattigaste länder tar emot åttio procent av världens flyktingar. Samtidigt frodas anti-flyktingpolitiken i västvärlden.

"Den industrialiserade världen måste ta itu med obalansen", säger en rapport från FN:s flyktingorgan.

Industriländerna borde ta sitt ansvar och påskynda fredsinitiativen så flyktingar kan återvända hem. Det menar António Guterres, FN:s flyktingkommissarie och chef för UNHCR. Rapporten Globala trender 2010 från FN:s flyktingorgan UNHCR, som offentliggjordes på söndagen, visar en oroande obalans i det internationella stödet för människor som tvingas på flykt.

43,7 miljoner

Hela åttio procent av världens flyktingar tas i dag emot av utvecklingsländer, som ofta inte har tillräckliga resurser för sina egna invånare.

– Farhågorna om förmodade flyktingströmmar till industriländer är kraftigt överdrivna eller förväxlade med migrationsfrågor. Samtidigt som det är de fattigare länderna som måste bära bördan, säger António Guterres.

Totalt befann sig 43,7 miljoner människor på flykt världen över 2010 - både utanför sina hemland och inom hemlandets gränser. Fyra femtedelar av dessa flyktingar tas emot av världens fattigaste länder.

Ekonomiska effekter

Flest flyktingar tar Pakistan, Iran och Syrien emot, med stora ekonomiska effekter som följd. I Pakistan går det 750 flyktingar per dollar av landets BNP per capita. Motsvarande siffra för Tyskland - det industriland med flest flyktingar - är bara 17 flyktingar.

– Den industrialiserade världen måste ta itu med denna obalans, säger António Guterres.

Och i takt med att många av dagens internationella konflikter blivit allt mer långvariga blir även flyktingskapet mer utdraget och få har möjlighet att återvända hem.

Rapporten från 2010 omfattar inte alla de som flytt oroligheter under 2011. Bara från Syrien har över 10 000 människor flytt över gränsen till Turkiet under 2011.

TT